Skip to main content

Decàleg sedentari

Decàleg 2.0 en construcció (s’esperen aportacions o a que els «fundadors» en tinguin)

  1. Llegir el blog està bé. No llegir-lo i fer alguna activitat no sedentària és millor.
  2. Compartir experiències al blog és bona cosa, fer-ho a l’aire lliure s’acosta a la perfecció.
  3. asics és un acrònim, vol dir «alma sana in corpore sano».
  4. «sedentaris» és una actitud.
  5. no
  6. et
  7. quedis
  8. quiet/a.
  9. mou-
  10. te!